ODRŽANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 30.01.2020. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,26 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red:

Ad1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
Ad2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2019.godini
Ad3 Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2020.g.-donesena
Ad4 Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2020.g.-donesena
Ad5 Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica.-prijedlog
Ad6 Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište -prijedlog
Ad7 Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2020.godinu.-prijedlog
Ad8 Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica 2020.godinu- donesena
Ad9 Odluka o uslovima i načinu raspolaganja poslovnim objektom višenamjenska hala tip 2 – u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Unis -Gornja Kolonija“ .-donesena
Ad10 Odluka o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica u 2020.godini.-donesena
Ad11 Odluka o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa.-donesena
Ad12 Zaključak o odbijanju ponude nekretnine Teletović Nazifa –donesen zaključak
Ad13 Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2020.g. – data saglasnost
Ad14 Rasprava o Inicijativi vijećnika Čilić Ibrahim – Dune za izmjenu i dopunu Odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u poslovnoj zoni „Granit“- vođena rasprava, inicijativa nije prihvaćena