ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u utorak 24.09.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 16:50 sati. Prisustvovalo je 18 vijećnika. 

Na sjednici je usvojen sljedeći:

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD 2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana privredna zona „Donja Jablanica 2“ –donesena
AD4 Odluka o javnim parkiralištima – odloženo izjašnjavanje o prijedlogu odluke uz donešen zaključak
AD5 Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade-donesena
AD6 Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica – nacrt-  usvojen nacrt uz zaključak o sprovođenju javne rasprave u trajanju do  60 dana
AD7 Odluka o komunalnoj naknadi – nacrt- usvojen nacrt uz zaključak o sprovođenju javne rasprave u trajanju do  60 dana
AD8 Zaključak o cijeni usluga JU „ Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica- donesen
AD9 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija” - donesena
AD10 Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 35 kV  kablovskog voda za priključak TS 110/35/10 kV Jablanica-donesena
AD11 Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  Dom zdravlja Jablanica-doneseno 
AD12 Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2018/2019-usvojen
AD13 Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2018/2019.-usvojen
AD14 Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2018/2019. - usvojen
AD15 Rasprava o informacijama –vođena rasprava