ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 29.08.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 15,15 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.

Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a

AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a 

AD-3 Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu-donešena

AD-4 Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornja Kolonija“ -donešena

AD-5 Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu-donešena

AD-6 Odluka o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa-usvojen Nacrt uz zaključak  održavanju javne rasprave u trajanju od 60 dana.

AD-7 Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2019. godinu-usvojen

AD-8 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2019. godine-usvojen

AD-9 Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2019. godine-usvojen

AD-10 Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-11 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-12 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-13 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-14 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-15 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine-usvojeni

AD-16 Odluka o prodaji stana neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica-donešena

AD-17 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija“ -donešena

AD-18 Odluka o davanju na korištenje prostorija u vlasništvu Općine Jablanica za potrebe Odsjeka za administraciju Jablanica – MUP- HNK-donešena uz zaključak

AD-19 Rasprava o informacijama –vođena rasprava, donesen zaključak