ODRŽANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana  u četvrtak, 27.02.2020. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u  14,12  sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.
Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red.

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3 Statutarna odluka-donesena
AD4 Odluka o usvajanju Nacrta izmjena Urbanističkog  plana Jablanica -donesena
AD5 Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica-donesena
AD6 Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2019. godinu sa Informacija o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2019.g. -usvojen
AD7 Izvještaj o radu komisija OV-a za 2019.g.-usvojeni
AD8 Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2019. godinu -usvojen
AD9 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2019.g. -usvojen
AD10 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019.g.-usvojeni
AD11Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019.g.-usvojeni
AD12Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2019.g.-usvojeni
AD13Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2019.g.- usvojeni
AD14Rasprava o informacijama-vođena rasprava, donesen zaključak