Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-26-3-29/20 od 24.06.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 18/20 – Uređenje puta i rasvjete u MZ Doljani – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-26-3-29/20 od 24.06.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1308/20
Jablanica, 24.06.2020. godineOPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.