Obavještenje o PJN, 753-7-1-19-8/26/20 od 28.05.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 16/20 - Nabavka i ugradnja opreme za osvjetljenje pomoćnog igrališta (stubovi, rasvjetna tijela i dr.) – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-19-8-26/20 od 28.05.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.