REALIZACIJA PROJEKTA POVEĆANJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA JU „DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA“ JABLANICA

U skladu sa  Strategijom razvoja općine  Jablanica za period 2014-2023., pri kraju su  radovi u projektu Povećanje smještajnih kapaciteta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica, koje izvodi preduzeće „GRADNJA KONJIC“ .

Vrijednost ugovorenih radova  iznosi  364.830,29 KM , a sredstva su osigurana iz Razvojnog programa UNDP-ILDP BiH,  u iznosu od 142.045,07 KM, te budžeta općine Jablanica u iznosu od 222.785,22 KM. Rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja u posao, a usluge nadzora, vrši „MODULAR“ d.o.o. Jablanica.
Pored  ovog projekta izvršena je nabavka medicinske opreme ( 20  specijaliziranih medicinskih kreveta i  20 noćnih ormarića  koji mogu služiti za posluživanje obroka u krevetu), a vrijednost ugovorene nabavke je 49.023,00 KM.
U cilju kompletiranja opreme u novoizgrađenim prostorima JU Dom za stara i iznemogla lica, u toku je postupak nabavke pločastog namještaja po mjeri (20 ormara, 10 stolova, čajne kuhinje po mjeri, kreveta po mjeri sa madracem, ormarića za lijekove i radnog stola za medicinsko osoblje), čija cijena iznosi 13.338,00 KM.
Izgradnjom prizemnog objekta  u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ po savremenim standardima, sa novim smještajnim kapacitetom za 20 korisnika – starih i iznemoglih osoba zadovoljiće se potrebe građana za ovom uslugom iz domene socijalne zaštite. Dogradnja predviđa povećanje smještajnih kapaciteta, nabavku opreme za novi odjel. Otvaranjem novog odjela, osigurati će se održivost ustanove, tako što će se kroz povećanje smještajnih kapaciteta, povećati vlastiti prihodi Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica.