PREDAT NA UPOTREBU JAVNI GRADSKI SAT

Od danas, 3. jula 2020. godine, središte Jablanice, krasi prelijepi gradski javni sat, dar preuzeća Babić d.o.o. Jablanica. Poklon građanima Jablanice, ova kompanija  je predala u povodu 25 godina rada i djelovanja.

Prigodna svečanost uručenja ugovora i otvaranja vrijednosg gradskog objekata, kojim ovaj vrijedan dar prelazi u vlasništvo općine Jablanica, organizovan je u skladu sa mjerama  zaštite, a primopredaju na prostoru ispred objekata sata na  gradskoj raskrsnici  ulica Pre Bilića i Jaroslava černija , izvršili su  Amil Babić vlasnik preduzeća Babić d.o.o. Jablanica i Općinski načelnik Salem Dedić i tom prilikom se obratili prisutnima.  Predhodno su u poslovnim prostorijama kompanije,  vlasnik preduzeća Babić d.o.o. Jablanica i Općinski načelnik  potpisali ugovore o donaciji. Investitor projekta postavljanja javnog gradskog sata je Općina Jablanica, a  finansijer u cijelosti je preduzeće Babić d.o.o. Jablanica. Radove montaže i postavljanja sata u rekordnom roku  izvršilo je  preduzeća  JKP „Jablanica“ dd u stečaju. U povodu ovog lijepog događaja za grad Jablanicu i njegove stanovnike izjavili su:

Amil Babić: „Ove godine preduzeće Babić d.o.o. Jablanica navršava 25 godina rada i postojanja. U kompaniji smo razmišljali na koji način obilježiti ovaj jubilej. Bilo je raznih ideja, od koncerta, pozorišnih predstava do nekih drugih manifestacija. Situacija u kojoj se nalazimo od  marta ove godine, orjentisala nas je da sve te ideje zanemarimo, a da svoj jubilej obilježimo poklonom svom gradu u vidu javnog gradskog sata, jer smo osjetili da takav objekat nedostaje u našem gradu. U ovih 25 godina, preduzeće Babić d.o.o., od male porodične firme naraslo je do regionalne kompanije, jer naše fabrike od Konjica do Mostara posluju na čitavom kantonu, a izvodimo radove  i u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Bilo je teško i mukotrpno, ali vjera da možemo ostvariti svoje ciljeve koji su bili u skladu sa realnom situacijom rezultiralo je ovim što danas imamo. Preduzeće danas zapošljava 150 radnika, većinom naših sugrađana, sa uslovima i potrebnom mehanizacijom za  djelatnost  kojom se bavimo. Naš cilj u budućnosti je da širimo djelatnost i zapošljavamo još više ljudi i time doprinosimo  razvoju našeg grada a tako i  sredina gdje radimo.“

Općinski Načelnik: „Inicijativu koju je pokrenulo preduzeće Babić do.o. Jablanica, je od mene kao Općinskog načelnika i općinskih službi, prihvaćena kao dobronamjeran gest i nešto što je za svaku pohvalu. Općina Jablanica je izdala valjanu dokumentaciju kako bi se gradski javni sat koji je za sve građane općine Jablanica i  sve namjernike poklon gradu, poklon općini Jablanica, poklon građanima. Iskreno sam zadovoljan i sretan što sam danas bio u prilici da potpišem ugovor o donaciji i prisustvujem uručenju  tog ugovora upravo  pred prelijepim  objektom, kako bi smo i na taj način ozvaničili taj projekat. On, ne samo što je vrijedan finansijski, vrijedan je i u svakom drugom smislu,  jer sam na funkciji načelnika dugo godina tražio ovakav vid saradnje od raznih poslovnih partnera. Zbog poznatih mjera zaštite, ovaj projekat smo odradili u skromnim uslovima i ozvaničili poklon preduzeća Babić d.o.o. općini Jablanica, prelijepi  gradski sat koji prelazi u vlasništvo općine Jablanica i  služit će svima. Želim da se zahvalim preduzeću Babić d.o.o. i da im čestitam 25 godina uspješnog poslovanja. Jablaničani, ali i svi oni koji budu prolazili imaće lijepu priliku da se informišu o bitnim informacijama sa sata i displeja na vrhu objekta, o vremenu, datumu  i  trenutnoj  temperaturi. Još jednom veliko hvala preduzeću Babić d.o.o. Jablanica  na donaciji koja je danas uručena općini Jablanica.“