Članak je filtriran: Mart 2020

SASTANAK ŠTABA CZ OPĆINE JABLANICA

U utorak 31.03.2020. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održan je sastanak općinskog štaba Civilne zaštite općine Jablanica, kome su pored članova Štaba prisustvovali i predstavnici organa PS Jablanica, Doma zdravlja Jablanica te  organizacija zaduženih za provedbu federalnih, kantonalnih i općinskih naredbi i mjera.

OBAVJEŠTENJE O PROMJENAMA U RPG i RK

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da se rok za ažuriranje podataka produžava za 30 dana.

Brojevi za kontakte u Domu zdravlja Jablanica

036/752-664 centrala;

036/752-822-HMP;

Ordinacija Dr. Avdić 036/281-138;

Pedijatrija kartoteka 036/281-137;

Dr. Vasiljević 036/281-140;

Dr. Škobalj 036/281-112- kartoteka 036/281-110;

Dr. Jusić 036/281-113 –kartoteka 036/281-114,

Dr. Dlakić 036/281-133-kartoteka 036/281-134;

Dr. Mezit Neira 036/752-608;

Dr. Budim-Hondo 036/281-135;

Glavna sestra Doma zdravlja 036/281-141;

Laboratorija 036/281-115; RTG 036/281-116

Obavještenje o odgađanju XXXVIII (38) sjednice OV-a

U skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite br. 06-48-701-3/20 od 21.03.2020.godine kojom se naređuje Kolegiju Općinskog vijeća općine Jablanica da zbog preporuke Ministarstva sigurnosti BiH, te novih naredbi federalnog, kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja lica mlađih od 18 i starijih od 65 godina odgodi održavanje sjednice Općinskog vijeća Jablanica, ovim putem Vas obavještavam da se XXXVIII  (38) sjednica Općinskog vijeća Jablanica zakazana za dan 26.03.2020.godine odgađa najmanje za 7 dana od dana zakazivanja s tim da će se tačan termin održavanja iste naknadno utvrditi o čemu ćete biti blagovremeno informisani.