JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

"Potencijalni oblici poboljšanja saradnje jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija"

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine“ raspisuje javni poziv za izbor konsultanta na izradi prijedloga tehničkog rješenja koje će unaprijediti saradnju i komunikaciju između jedinica lokalne samouprave - općina i gradova (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD).

Aktivnosti projekta Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je trogodišnji projekat (februar 2017. - februar 2020. godine) utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.
Aktivnosti Saveza primarno su usmjerene na saradnju sa 11 ReLOaD partnerskih JLS na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru ovih aktivnosti, jedan od zadataka Saveza je da identificira najbolje mogućnosti za poboljšanje saradnje između JLS i OCD kroz uspostavu bolje, brže i lakše komunikacije.
 
U tu svrhu Savez će angažovati konsultanta koji je upoznat sa modernim načinima saradnje i komunikacije JLS sa OCD i građanima kako bi pripremio studiju "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijsko-tehnološkog rješenja". Studija treba da ponudi više mogućnosti za unapređenje njihove međusobne komunikacije. Rezultati studije će sa razmatrati na radionicama koje će organizirati Savez u 11 ReLOaD partnerskih JLS. Svrha radionica je da se dobiju kvalitetne povratne informacije o mogućnostima provedbe nekih od ponuđenih rješenja iz studije i njeno eventualno unapređenje. Radionicama će prisustvovati predstavnici JLS, OCD i zainteresirani građani. Kao rezultat provedenih radionica / javnih rasprava bit će preporuke i raspored aktivnosti koji će voditi uspješnoj provedbi najboljeg rješenja iz studije u svakoj od partnerskih jedinica lokalne samouprave.

Kompletan sadržaj javnog poziva i obrazac za prijavu možete preuzeti na ovom linku.