Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Jablanica

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)1 u saradnji sa Općinom Jablanica, u  ponedeljak  23. septembra 2019. godine u trajanju od 12.00 do 14.00 sati održan je drugi  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanku je, pored mentora i predstavnika općine Jablanica, prisustvovalo 7 učesnika iz 5 organizacija civilnog društva, svih sedam su bili muškog spola. Treba naglasiti da je prije održavanja druge mentorske sesije održan trodnevni PCM trening kojem su prisutvovali i svi prisutni na drugom mentorskom sastanku. Ta je činjenica umnogome i usmjerila sam koncept mentoring sastanka.

Iako je na prethodnom mentorskom sastanku bilo odgovorneo da se dođe sa nacrtima logičkog okvira nijedna od prisutnih organizacija nije imala njegov nacrt, zapravo samo su dvije organizacije počele sa njegovom izradom. Većina sastanka je bila usmjerena kao pitanjima odabira tema i načinima njihovog inkorporiranja u projektni prijedlog. Učesnicima je ponovno sugerirano da razmotre prioritete javnog poziva i da teme prilagode postavljenim prioritetima. Takođe je naglašeno da prilikom odabira tema moraju se rukovoditi i drugim principima naglašenim u javnom pozivu kao što je odabir ciljne grupe koja treba dolaziti iz Jablanice, te da se gro aktivnosti mora sprovoditi na području općine Jablanica. Učesnicima je sugerirano i da svoje projekte prilagođavaju i kapacitetu vlastite organizacije, odnosno iskustvu i resursima koje posjeduju. Za manje organizacije je bolje da idu sa projektnim prijedlozima koji ne prelaze cifru od 20 000 KM.

Učesnicima sastanka je naglašen i značaj logičkog okvira kao fundamentalnog alata u procesu izrade prijedloga projekta. Interventna logika je ključ za dobar projekat i učlesnici trebaju da iskustva i znanja dobijena na treningu prenesu i na sam projektni prijedlog. Kako bi se razjasnile eventualne nedoumice, učesnicima su dati praktični i ilustrativni primjeri postavljanja interventne logie, odnosa specifičnog cilja i rezultata, te posebno rezultata i aktivnosti. Naglašeno je da svaki od rezultata mora imati svoj set aktivnosti koji će dovesti do njihovog ostvarenja. Takođe su dodatno pojašnjena funkcija indikatora i načina kako se oni definiraju. Između ostalog učesnicima je objašnjeno da svaki od rezultata kao i specifični cilj moraju imati svoj indikator. Što se tiče pretpostavki učesnicima sesije je napomenuto da kroz njih sagledavamo kontekst u kojem se projekt odvija te moguće prepreke koje dolaze iz vanjskog okruženja te stoga se mora  ozbiljno pristupiti njihovoj analizi. Dobra analiza pretpostavki nas može dovesti i do redefiniranja same projektne ideje.
Za idući sastanak je, ponovno dogovoreno, da učesnici dođu sa nacrtom logičkog okvira, jer kako su i sami učesnici ponovili, tek tada je moguće dati i konkretnije sugestije na sam projjektni prijedlog
Naredna mentorske sesije planirana je za 2. oktobar (srijeda) 2019. godine. Termini će biti objavljeni na službenoj stranici općine  kao i mjesto održavanja mentorske sesije kako bi što veći broj zainteresovanih predstavnika OCD prisustvovao ovim sastancima.
______________________________________________________________
1Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).