ZASJEDALI VIJEĆE ZA KONKURENTNOST, KOMISIJA ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEGIJE I PARTNERSKA GRUPA OPĆINSKOG RAZVOJNOG TIM ZA REVIZIJU INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

U funkciji održavanja dijaloga javnog i privatnog sektora, u četvrtak 26.12.2019. godine održan je 28. sastanak Vijeća za konkurentnost općine Jablanica na kojem je su razmatrani:
prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
prijedlog  Programa subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica;
prijedlog Budžeta-proračuna općine Jablanica za 2020. godinu;
Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020. godinu.

Održan je i  10. sastanak Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općineJablanica, na kojem je razmatran plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2020-2022.; Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020. godinu sa prijedlogom  Programa realizacije kapitalnih investicija.
U okviru  UNDP-ovog projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) , te aktivnosti u procesu implementacije općinske strategije razvoja, održan je   4. sastanak Partnerske grupe  Općinskog razvojnog  tima (ORT)  na kojem je razmatran Izvještaj o implementaciji strategije za 2018.godinu,  vođena rasprava o nacrtu Plana  implementacije i indikativni finansijski okvir implementacije strategije za 2020-2022.,te Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020. godinu.
Sastancima su prisustvovali Općinski načelnik Salem Dedić, predsjednik Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja , sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović- koordinator Općinskog razvojnog tima, pomoćnici općinskog načelnika i predstavnici službe LER-a, privrednici, vijećnici, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja, predstavnici interesnih MZ, predstavnici OCD-a, predsjednik i članovi Upravnog odbora  Udruženja privrednika, sekretar udruženja Klaster kamena Hercegovine, predstavnici JU i JP.