ZAKAZANA SVEČANA AKADEMIJA OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU 1. MARTA, DANA NEZAVISNOSTI BIH

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je

SVEČANU AKADEMIJU
Općinskog vijeća Jablanica u povodu 1.marta - Dana nezavisnosti BiH

U povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održat će se Svečana akademija Općinskog vijeća općine Jablanica.

Svečana akademija će se održati u nedjelju 01.03.2020. godine sa početkom u 19,30 sati u kino sali.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježit će se i obilaskom spomen obilježja u Jablanici:
01.03. 2020
•    10,00 sati - Harem Jasen;
•    10,30 sati - Partizansko groblje;
•    10,45 sati - Spomen - obilježje civilnim žrtvama rata
•    11,00 sati - Centralno spomen obilježja šehidima, poginulim nestalim i umrlim borcima odbrambeno - oslobodilačkog rata «92-95»  
•    11,15 sati  - Biste u parku.