ZAKAZANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić zakazao je  31. sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak 29.08.2019. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je  predložen sljedeći   D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu
4.    Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Gornja Kolonija“
5.    Odluka o raspodjeli sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu
6.    Odluka o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa- Nacrt
7.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2019. godinu
8.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2019. godine
9.    Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2019. godine
10.    Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2019. godine
11.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2019. godine
12.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine
13.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2019. godine
14.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine
15.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2019. godine
16.    Odluka o prodaji stana neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica
17.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija“
18.    Odluka o davanju na korištenje prostorija u vlasništvu Općine Jablanica za potrebe Odsjeka za administraciju Jablanica – MUP- HNK
19.    Rasprava o informacijama