UZ SUFINANSIRANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH ZAVRŠEN PROJEKAT ZAŠTITA IZVORIŠTA ŠANICA

Izvršenim radovima na regulaciji toka rijeke Šanice te pošumljavanjem u zaštitnoj zoni, čime je dodatno zaštićeno područje oko gradskog izvorišta Šanica, uz predhodno izvršene radove rekonstrukcije lokalnog puta realizovan je projekat Zaštita izvorišta Šanica-Jablanica, na području MZ Glogošnica, podružnica Šanica. 

Ukupna vrijednost kompletnog projekta zajedno sa uslugama nadzora iznosio je 84.235,94 KM. Sredstva  u iznosu od 40.014,00  KM,  obezbjedio je  Fond za zaštitu okoliša FBiH, a ostala sredstva obezbjeđena su iz  budžeta općine Jablanica.
 U skladu sa projektnim prijedlogom rekonstruisan je lokalni put prema izvorištu Šanica u ukupnoj dužini 1200 m. Izvršeni su pripremni, zemljani, betonski i asfalterski radovi koje je izvodilo preduzeće „Babić“ d.o.o. Jablanica a njihova ugovorena vrijednost iznosi 40.575,05 KM. Izvršenim radovima regulacije rijeke, izgrađen je prelaz preko rijeke Šanica za normalan pristup izvorištu, a  betonskim radovima, odnosno izgradnjom  krilnih zidova regulisan je  tok rijeke Šanice. U sklopu realizacije aktivnosti pošumljavanja u zaštitnoj zoni obuhvaćena je sadnja sadnica bora i bukve. Zasađeno je 3579 sadnica bora i 3450 sadnica bukve.  Radove na regulaciji rijeke Šanice izvodilo je preduzeće „Marlovprom“ d.o.o. Širki Brijeg, odnosno podizvođač JKP „Jablanica“ dd u stečaju.