UČENICI OSNOVNE ŠKOLE U POSJETI OPĆINI JABLANICA

U sklopu svojih redovnih aktivnosti i prema programu posjeta javnim organima i  ustanovama, tri treća razreda JU „Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica, zajedno sa svojim učiteljicama, posjetili  su Općinu Jablanica. Domaćini  učenicima bili su Općinski načelnik Salem Dedić, Sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović i viši stručni saradnik Alma Bajramović u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove.

Općinski načelnik je ukratko objasnio način rada Općinskog vijeća, općinskog organa uprave, te spomenuo najznačajnije projekte koji su interesantni učenicima, a zatim je odgovarao na zanimljiva učenička  pitanja. U znak zahvalnosti učenici su predali  kolaž maketu grada Općinskom načelniku od lego kockica i plastelina.