REALIZACIJA PROJEKTA UREĐENJE PUTA DIONICA HAREM JASEN - LOKALITET UNIS-TROKUĆE- ZGRADA SP 100

Nakon višegodišnjih napora Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, konačno je otpočeo sa realizacijom projekat uređenja puta od harema Jasen sa lokaliteta Unis u pravcu naselja Trokuće i zgrada SP-100 na Gornjoj Koloniji.

Radove već određen period po ugovoru o izvođenju radova izvodi najpovoljniji odbrani izvođač radova preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.880,00 KM.
Ovim ugovorom predviđeno je da se u dužini od oko 200 m izvedu pripremni i zemljani radovi, nabijanje prirodnog podtla poslije skidanja zemljišta, izrada nasipa od pjeskovitog-šljunkovitog materijala, izrada tamponskog sloja, te izrada bankina od pjeskovitog-šljunkovitog materijala.
Pored navedenog, predviđena je i nabavka, transport i postavljanje betonskih ivičnjaka u ukupnoj dužini od 400 m ivičnjaka dimenzija 18/24 i ivičnjaka 10/18 parkovskih.
Uz navedeno, izvršiti će se smještaj betonskih cijevi oborinske kanalizacije u čitavoj dužini, te iskop i postavljanje slivnika i priključnih cijevi, te montaža 30 tipskih šahtova od betonskih cijevi     profila 800 mm, kao i nabavka i postavljanje PE cijevi oborinske  kanalizacije na kompletnoj trasi.
Obzirom da su u posljednje vrijeme radovi intenzivirani, očekuje se da u kratkom periodu i skladu sa rokovima iz ugovora isti budu i okončani, što će u velikoj mjeri omogućiti lakšu komunikaciju prema navedenom lokalitetu.