POTPISAN PROTOKOL O MEĐUOPĆINSKOJ SARADNJI OPĆINA JABLANICA, KAKANJ I KONJIC U OBLASTI PODUZETNIŠTVA

U VIP sali Općine Kakanj potpisan je Protokol o međuopćinskoj saradnji u oblasti poduzetništva između tri partnerske općine.

Protokol su potpisali načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo, načelnik Općine Konjic Emir Bubalo i načelnik Općine Jablanica Salem Dedić.
Općine Kakanj, Konjic i Jablanica zajedno učestvuju u projektu pod nazivom "Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima" koji se finansira iz fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.393 eura.
Projekat će pružiti direktnu podršku za 130 pripadnika ranjivih kategorija, od koji je 70 nezaposlenih žena, 15 osoba s invaliditetom, 10 pripadnika nacionalnih manjina i 35 osoba starijih od 50 godina. Krajnji korisnici će dobiti mogućnost za jačanje poduzetničkog duha za 130 osoba (individualni rad i razvoj ideje i kreativnosti), 100 osoba će proći obuku, najmanje 20 će biti podržano da osnuje nove biznise u agroruralnom i turističkom sektoru, a dobit će i mentorsku i stručnu podršku u prvoj godini rada.
Pored ovih krajnjih korisnika, procjena je da će još 150 osoba koje ne pripadaju ranjivim kategorijama biti korisnici sveobuhvatnog sistema podrške tokom trajanja projekta u 3 općine. Naime, pomenute 3 općine i same izdvajaju sredstva u svrhu podrške biznisima, pa će objedinjena sredstva biti dio sveobuhtavtnog sistema podrške, a ukupan broj krajnjih korisnika u 3 općine za vrijeme trajanja projekta će biti 280.
Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ u partnerstvu implementiraju: Općina Jablanica, Općina Kakanj, Općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.
Međuopćinsko partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, kojeg finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.