POTPISANI UGOVORI O IZVOĐENJU RADOVA I USLUGAMA NADZORA U PROJEKTU POVEĆANJA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA JU „DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA“ JABLANICA

U skladu sa usvojenom Strategijom razvoja općine  Jablanica za period 2014-2023., u petak 20.9.2019. godine, u kabinetu Općinskog načelnika Salema Dedića, potpisani su ugovori o izvođenju radova u projektu Povećanje smještajnih kapaciteta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica, sa direktorom preduzeća „GRADNJA KONJIC“ d.o.o. Konjic  Hebibović Senadom i  izvršiocem usluga nadzora, direktoricom  „MODULAR“ d.o.o. Jablanica Pinjić Almom.

Svečanom potpisivanju ugovora  prisustvovali su pored spomenutih, direktorica JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Elma Zahirović,  sekretar općinskog organa uprave Dženan Mulahasanović, pomoćnice općinskog načelnika Amela Muratović i Amira Nuhić.
Vrijednost ugovorenih radova  iznosi  364.830,29 KM, a sredstva su osigurana iz Razvojnog programa UNDP-ILDP BiH,  u iznosu od 142.045,07 KM, te budžeta općine Jablanica u iznosu od 222.785,22 KM. Rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja u posao.
Izgradnjom prizemnog objekta  u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ po savremenim standardima, sa novim smještajnim kapacitetom za 20 korisnika – starih i iznemoglih osoba zadovoljiće se potrebe građana za ovom uslugom iz domene socijalne zaštite. Dogradnja predviđa povećanje smještajnih kapaciteta, nabavku opreme za novi odjel. Fizičkim odvajanjem osoba sa fizičkim i mentalnim poteškoćama od pokretnih i osoba koje se mogu brinuti za sebe, postići će se još bolji kvalitet pružanja usluga. Otvaranjem novog odjela, osigurati će se održivost ustanove, tako što će se kroz povećanje smještajnih kapaciteta, povećati vlastiti prihodi Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica.