OPĆINSKI NAČELNIK SA SARADNICIMA OBIŠAO ZAVRŠNE RADOVE NA ASFALTIRANJU CESTE JABLANICA-POSUŠJE NA DIONICI SOVIĆI-SOVIĆKA VRATA

Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa pomoćnikom Općinskog načelnika Amirom Nuhić, i stručnim saradnikom u oblasti građenja Safetom Kovačevićem, a u skladu sa Zaključkom kolegija Općinskog načelnika, obišao je završne radove na asfaltiranju magistralne ceste M-17.5. Jablanica-Posušje, na dionici Sovići-Sovićka vrata u dužini od 3,670,00 km.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a odlukom Vlade Federacija BiH, ova regionalna cesta R-419 Jablanica-Posušje, kategorizirana je u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5, nakon čega je odlukom Vlade Federacije BiH, a uz veliko zalaganje i angažman Općinskog načelnika Salema Dedića i ministra u Vladi HNK g-dina. Teletovića, nakon deset godina, odobrena ralizacija projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovići-Sovićka vrata.
Izvođač radova na ovom projektu je KTM „Brina“ d.o.o. Posušje s kojim je zaključen ugovor u vrijednosti od 897.565,00 KM. Sredstva u iznosu od 765.572,00 KM će osigurati JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, koje su i implementator projekta, dok će se sredstva u iznosu od 131.993,00 KM osigurati iz sredstava koja predstavljaju dio sredstva iz Programa utroška sredstava, Grant Federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije utvrđen u Budžetu Federacije BiH.

U svojoj izjavi za medije Općinski načelnik Salem Dedić, je dao kratak osvrt: “Više od deset godina uporno tražimo, kako od HNK, tako i od Federacije BiH, da se ovih 3,6 km makadamskog puta asfaltira. Za sve one koji su do sada bili skeptični i u dilemi, ovo je dokaz da su aktivnosti koje su bile ugovorene u prošloj godini od strane Vlade HNK i preregistraciji ovog puta, koji je sada magistralni M-17.5, urodile plodom, obzirom da smo se stvarno potrudili i ja i ministar Teletović da u više održanih sastanaka sa članovima nadležnog ministarstva HNK, kao i kod Premijera Vlade FBiH i ministra Federalnog ministarstva prometa i komunikacija g-dina. Lasića, kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujem, uspjelo izdejstvovat potpisivanje sporazuma i osigurati razliku sredstava u iznosu od 765.572,00 KM. Preduzeće Brina iz Posušja, kao najpovoljniji ponuđač, radove izvodi planiranom dinamikom, te ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, završetak očekujemo do narednog utorka. Ovo je projekat koji je za nas od strateške važnosti, kao i za sve one koji koriste ljepote Risovca, ski centra na Risovcu, kao i one putnike koji se voze prema Jadranskom moru, mislim da ćemo svi biti zadovoljni. Sve one koji su do sada bili drugačijeg viđenja, mislim da ih završetkom ovog projekta možemo razuvjeriti. Sporazum koji je Vlade Federacije postigla da ona preuzima obavezu finansiranja preostalog dijela puta, je nešto što smo uporno tražili i što je premijer Vlade FBiH obećao, zajedno sa ministrom saobraćaja i komunikacije HNK g-dinom. Krasićem, federalnim ministrom g-dinom. Lasićem i Upravom za ceste HNK. Ono što je bitno jeste da će ovaj projekat biti završen do nastupanje zimskog perioda sa rigolima i obilježavanjem linija. Budućnost turizma je kako u Jablanici, tako i na platou Risovca, te našim prelijepim planinama Čvrsnici i Prenju, tako da smatram da ćemo svi biti zadovoljni završetkom ovog projekta“.