OPĆINSKI NAČELNIK SA SARADNICIMA OBIŠAO PODRUČJA OPĆINE JABLANICA NA KOJIMA SU SE IZVODILI ILI SE IZVODE INFRASTRUKTURNI RADOVI

Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa sekretarom općinskog organa uprave Dženanom Mulahasanovićem, pomoćnicima Općinskog načelnika  Amirom Nuhić, Belmom Ćemić, Omerom Nezirićem i Amelom Muratović, te sa odgovornim osobama za realizaciju projekata, a u skladu sa Zaključkom kolegija Općinskog načelnika, obišao je lokalitete: Dom za stara i iznemogla lica, Gradski i  pomoćni stadion FK Turbina, ulicu Suljo Čilić na Gornjoj koloniji, ulicu Komune vejle na Bokulji, Spomen kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, lokalitet izvorišta Šanica te industrijsku zonu Unis na Gornjoj koloniji, na kojima su izvođeni ili  se izvode  najznačajniji  infrastrukturni projekti, pored takođe značajnih projekata koji su realizovani, a odnose se na rekonstrukciju  vodo i kanalizacione infrastrukture.

Projekat Povećanje smještajnih kapaciteta JU Dom za stara i iznemogla lica: Projekat će realizovati preduzeće „Gradnja“ Konjic d.o.o. Konjic a vrijednost ugovorenih radova 364.830,29 KM.  Sredstva su osigurana iz Razvojnog programa UNDP-ILDP BiH,  u iznosu od 142.045,07 KM, te budžeta općine Jablanica u iznosu od 222.785,22 KM.


Projekat izgradnja pomoćnog fudbalskog igrališta i drugih sportskih sadržaja: Projekat  realizuje preduzeće „Mavas“ d.o.o. Mrgonjić grad, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 496.593,65 KM.

Rekonstrukcija ulice Suljo Čilić na Gornjoj koloniji: Radove izvodi  JKP „Jablanica“ dd u stečaju Jablanica, kao podizvođač radova preduzeću „Marlovprom“ doo Široki Brijeg, a vrijednost radova iznosi 34.801,65 KM.

Uređenje putne infrastrukture prema povratničkim naseljima u naselju Bokulja: Radove izvodi preduzeće „Elektrofak“ d.o.o. Jablanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi  85.995,00 KM..
      
Projekat izgradnje pješačkog mosta i pristupnih staza: Izabrani izvođač radova je HP Investing d.o.o. Mostar za izgradnju pješačkog mosta, a vrijedost radova iznosiće oko  1 milion KM. Izvođač radova na uređenju pristupnih staza je preduzeće GD „Rad“ dd Konjic, a vrijednost radova iznosi oko 200.000 KM.

Uređenje puta, zelenih površina, drvoreda, zaštita rijeke na putu  Ravna-Bijela- izletište Tretišće i zaštita izvorišta Šanica: Radove su izvodila preduzeća: „Babić“ d.o.o Jablanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosila je  49.679,42 KM. Sredstva za realizaciju projekta obezbjedila je Vlada HNK, putem Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK. Vrijednost kompletnog projekta Zaštita izvorišta Šanica,  zajedno sa uslugama nadzora iznosio je 84.235,94 KM. Sredstva  u iznosu od 40.014,00  KM,  obezbjedio je  Fond za zaštitu okoliša FBiH. Radove je izvodilo preduzeće „Marlovprom“ d.o.o. Širki Brijeg, odnosno podizvođač JKP „Jablanica“ dd u stečaju, te UNDP BiH koji je kroz projekat“ Radovi na zaštiti izvorišta Šanica“ izdvojio 25.405,86 KM, a radove je izvodilo preduzeće „Elektrofak“ d.o.o. Jablanica. Ostala sredstva za cjelokupan projekat obezbjeđena su iz  budžeta općine Jablanica.
    
Industrijska zona Unis-Gornja kolonija: Poslovna hala i prateća infrastruktura:Radove izvodi preduzeće „Babić“ d.o.o. Jablanica, a vrijednost  ugovora iznosi 1.169.987,24 KM. Ovaj projekat finansira Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od  238.884,75 KM. Izvođač radova na saobraćajnicama – „PUTEVI“ d.d.Mostar, vrijednost ugovorenih radova 75.481,96 KM. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Radove na izgradnji oborinske, vodovodne i kanalizacione mreže za cijelu zonu izvodilo je preduzeće „AGI“ d.o.o. Konjic, a vrijednost ugovorenih radova je 63.743,33 KM.