Odluka Općinskog štaba civilne zaštite Općine Jablanica od 26.03.2020. godine

Naredbu možete preuzeti na ovom linku.