Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu - Konačna rang-lista

Obavještavaju se učesnici konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu (Konačna rang-lista).

Kategorija

Naziv kategorije

Broj stipendija

Kategorija 1:

Studenti

159

Kategorija 2:

Učenici srednjih škola 

22

Kategorija 3:

Učenici srednjih škola aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija

12

Kategorija 4:

Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite

16

Kategorija 5:

Učenici iz reda romske nacionalne manjine

4

Kategorija 6:

Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom

67

Kategorija 7:

a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. 

40Odluka o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici: www.jablanica.ba
Sa svakim kandidatom – korisnikom stipendije Općinski načelnik zaključit će  pojedinačni ugovor o stipendiji Općine Jablanica.
Potpisivanje Ugovora obavit će se u „ŠALTER SALI OPĆINE JABLANICA“  u periodu od 29.01.2020. godine do 31.01.2020. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 sati. Mole se svi studenti i učenici da u cilju brže implementacije stipendija za 2020. godinu u navedenom periodu potpišu svoje Ugovore.
Svi učenici i studenti koji nemaju otvoren račun u nekoj od poslovnih banaka dužni su ga otvoriti i kopiju kartice ili potvrdu o otvorenom računu dostaviti finansijskoj službi Općine (Šalter sala - Šalter za informacije).
Potpisivanje ugovora će se obaviti uz pokazanu ličnu kartu.
Za maloljetne stipendiste ugovor će potpisati zakonski zastupnik - roditelj.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc, s.r.


Odluku o dodjeli stipendija možete preuzeti na ovom linku.