OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI- Nacrt Odluke o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Obavještavaju se boračke populacije (porodice šehida, ratni vojni invalidi i demobilisani borci), građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-2280-4/19- XXXII od 24.09.2019. godine, počev od 25.09.2019. godine do 25.11.2019. godine otvorena javna rasprava  o:
Nacrtu Odluke o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica

Dokument Nacrt Odluke o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica dostupan je na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica održat će se dana 18.11.2019. godine (ponedjeljak) u Sali za sjednice općine Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za nacrt Odluke o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite u Šalter salu općine Jablanica, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, ul. Pere Bilića 25  zaključno sa 25.11.2019. godine.
Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja
i zajedničke poslove

Nacrt Odluke možete preuzeti ovde.