Naredba općinskog štaba civilne zaštite Jablanica broj: 08-46-701-32-1/20 od 24.04.2020.

Naredbu možete preuzeti na ovom linku.