NAREDBA I ODLUKA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OD 12.05.2020. GODINE