Javni poziv za učešće na obukama "Pokreni svoj posao"

Općina Jablanica poziva sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ koji se provodi u okviru EU4Business programa. EU4Business program – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju finansira Evropska unija sa 15 miliona eura, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Projekat „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ u partnerstvu implementiraju općina Jablanica, općina Kakanj, općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, RadIN d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.  Uspostavom Međuopćinskog partnerstva se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura i povećati broj novoosnovanih biznisa na području općine Jablanica, Kakanj i Konjic.
Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Jablanica da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:
a)Podrška pri kreiranju poslovne ideje
Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.
b)    Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa
Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz: 
*Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,
*Savjetodavna i stručna podrška,
*Prostor za rad (poslovni inkubator).

c)Podrška pri vođenju biznisa
Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima iznosi 60.000,00 KM.
Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.  Prioritet će imati ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresovane osobe sa područja Općine Jablanica, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.
Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:
•    Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)
•    Žene (nezaposlene) svih uzrasta
•    Osobe sa invaliditetom
•    Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:
•    Trgovine
•    Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
•    Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:
*    Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis
*    Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
*    Da registruju osnovnu djelatnost na području općine Jablanica (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)
Obuke će biti realizovane u ciklusima i grupama, zavisno od prijave kandidata (max. 15 kandidata u jednoj grupi) u periodu maj – novembar 2020. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 20/05/2020.
Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama. Usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, prvi ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ će se realizovati online.
Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na LINKu ili na šalteru općine Jablanica.
Rok za podnošenje prijava je 15.05.2020. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:

Općina Jablanica: kontakt osoba Zanin Murvat
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, kontakt osoba Alisa Gekić
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;