JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE OBVEZE PLAĆANJA NAKNADA S CILJEM ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK

Kompletan sadržaj Javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.