DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA U GRADU POBRATIMU PARAĆINU

U povodu Dana opštine Paraćin, delegacija općine Jablanica u sastavu: Općinski načelnik Salem Dedić, Sekretar općinskog organa uprave Dženan Mulahasanović, Pomoćnice općinskog  načelnika Amira Nuhić i Belma Ćemić te vijećnici Mirza Vule, Đemal Macić i Šefik Gusić, boravila je od 26-28. septembra u pobratimskoj opštini Paraćin -Republika Srbija, u povodu Dana opštine Paraćin.

Svečanostima obilježavanja prisustvovale su i delegacije ostalih pobratimskih i prijateljskih općina ovog grada, koje su u okviru svečanosti prisustvovale obilježavanju završetka radova na infrastrukturnom opremanju ulice 1. u Industrijskoj zoni te posjetili radove na rekonstrukciji korita rijeke Crnice u centru grada i obišle novoizgrađene pješačke staze kod vrtića Plavi zec.

Po tradiciji, održana je konferencija za štampu predsjednika, gradonačelnika i načelnika bratskih općina, a na  Svečanoj sjednici prisutni su imali priliku pogledati kraći dokumentarni film  o dešavanjima u opštini Paraćin između dva praznika.