Članak je filtriran: Oktobar 2019

POTPISANI PARTNERSKI SPORAZUMI U PROJEKTU „ZAJEDNIČKI NAPORI ZA 5% MANJE OTPADA“

Danas je u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica upriličeno potpisivanje Partnerskog sporazuma i uspostavljanje regionalne saradnje javno-privatnog partnerstva u projektu „Zajednički napori za 5% manje otpada“ između: Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK (BiH), Općine Jablanica (BiH),  Opštine Šavnik (Crna Gora), te Pčelarskog udruženja Matica Pljevlja (Crna Gora).

OPĆINSKI NAČELNIK SA SARADNICIMA OBIŠAO ZAVRŠNE RADOVE NA ASFALTIRANJU CESTE JABLANICA-POSUŠJE NA DIONICI SOVIĆI-SOVIĆKA VRATA

Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa pomoćnikom Općinskog načelnika Amirom Nuhić, i stručnim saradnikom u oblasti građenja Safetom Kovačevićem, a u skladu sa Zaključkom kolegija Općinskog načelnika, obišao je završne radove na asfaltiranju magistralne ceste M-17.5. Jablanica-Posušje, na dionici Sovići-Sovićka vrata u dužini od 3,670,00 km.

DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OSLOBOĐENJA OPŠTINE INĐIJA

U povodu Dana opštine Inđija, delegacija općine Jablanica u sastavu: Općinski načelnik Salem Dedić, sekretar organa uprave Dženan Mulahasanović, pomoćnik načelnika Amela Muratović, Predsjedavajući OV-a Mate Mijić i vijećnici Emrudin Bešić, Jasmin Zahirović i Amira Mursel Čilić, prisustvovala je obilježavanju Dana oslobođenja opštine Inđija.

ZAKAZANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  33. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak,  31.10.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.  Za sjednicu je  predložen   s l i j e d e ć i

D N E V N I   R E D

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRVA O NACRTU ODLUKE O PROGLAŠENJU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OD POSEBNOG INTERESA

U  Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u ponedjeljak 21.10.2019. godine održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa, prema Zaključku Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju Nacrta Odluke o proglašenju nevladinih organizacija od posebnog interesa, od 29.08.2019. godine kojom je određeno održavanje javne rasprave u trajanju od 60 dana.

OPĆINSKI NAČELNIK SA SARADNICIMA OBIŠAO PODRUČJA OPĆINE JABLANICA NA KOJIMA SU SE IZVODILI ILI SE IZVODE INFRASTRUKTURNI RADOVI

Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa sekretarom općinskog organa uprave Dženanom Mulahasanovićem, pomoćnicima Općinskog načelnika  Amirom Nuhić, Belmom Ćemić, Omerom Nezirićem i Amelom Muratović, te sa odgovornim osobama za realizaciju projekata, a u skladu sa Zaključkom kolegija Općinskog načelnika, obišao je lokalitete: Dom za stara i iznemogla lica, Gradski i  pomoćni stadion FK Turbina, ulicu Suljo Čilić na Gornjoj koloniji, ulicu Komune vejle na Bokulji, Spomen kompleks Bitka za ranjenike na Neretvi, lokalitet izvorišta Šanica te industrijsku zonu Unis na Gornjoj koloniji, na kojima su izvođeni ili  se izvode  najznačajniji  infrastrukturni projekti, pored takođe značajnih projekata koji su realizovani, a odnose se na rekonstrukciju  vodo i kanalizacione infrastrukture.

POTPISANI UGOVORI ZA IZGRADNJU DRUGE HALE U PRIVREDNOJ ZONI UNIS-GORNJA KOLONIJA

Potpisivanjem ugovora „Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija“, od strane Općinskog načelnika i  predstavnika najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke, preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica te  vršioca usluga nadzora preduzeća „Inpros“ d.o.o. Mostar, za izgradnju druge hale u privrednoj zoni Unis-Gornja kolonija, u srijedu 16.10.2019. godine u projektu  najvažnije i najveće investicije u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija, stvaraju se uslovi  za povoljniji poslovni ambijent, privlačenje potencijalnih investitora i  otvarenje novih radnih mjesta te novog zapošljavanja u općini Jablanica.

ODRŽANI 71. I 72. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U utorak 15.10.2019. godine održani su 71. i 72. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP,  a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 01.09.2019.do 30.09.2019. godine, izvještaji općinskih službi za mjesec  septembar 2019. te izvještaji  JU i JP za mjesec septembar 2019.godine.

ODRŽANA PREZENTACIJA ILO PROJEKTA MEĐUOPĆINSKE SARADNJE

Kao sastavni dio selekcije lokalnih partnerstva sa lokalnim zajednicama  sa kojima bi  Međunarodna organizacija rada  u okviru UNDP,  EU i GIZ projekta ILO- EU4Business,  aplicirala za  grantove Evropske Unije i na taj način  razvijajali  sistem podrške razvoja preduzetništva na lokalnom nivou, danas 14.10.2019. godine, u Sali Općinskog vijeća Jablanica održan je sastanak potencijalnih partnera sa članovima ekspertnog tima, te izvršena prezentacija projekta „Međopćinskom saradnjom do bolje  i inkluzivnije prakse podrške start up-ima“, koju su vodili eksperti za razvoj preduzetništva, Dieter Kohn, SIYB master trener i  Erol Mujanović, lokalni konsultant za razvoj preduzetništva.