CRS ISPORUČIO PAKETE HUMANITARNE POMOĆI ZA STARIJA, MATERIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA SA PODRUČJA OPĆINE JABLANICA

U sklopu projekta „Hitna asistencija za starije osobe“ (Start FUND COVID-19) podržanog  od strane Start fondacije , a implementira ga CRS,  u srijedu 20.05.2020. godine, kod zgrade stare općine na Doljanci  isporučeno je 150 paketa životnih  namirnica i higijenskih potrepština za starija i materijalno ugrožena domaćinstva sa područja cijele općine Jablanica.

Isporuci donacije prisustvovao je Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima i volonterima koji će tu pomoć distribuirati do krajnjih korisnika. Tim povodom Općinski načelnik je izjavio:
„Prije svega želim da se zahvalim Start fondaciji i  CRS-u što su u općini Jablanica prepoznali partnera doniravši  150 paketa artikala i životnih namirnica za naša starija i materijalno ugrožena domaćinstva kojima je ova pomoć neophodna. Ovo je vrijedan komplet životnih namirnica i sredstava higijene i drugog.  Zahvaljujem se volonterima MDD Merhamet, Crveni križ, GSS Jablanica  i jablaničkim vatrogascima  koji će distribuirati ovu pomoć do predstavnika podružnica i Mjesnih zajednica, a oni će uručiti pakete pomoći  krajnjim korisnicima. Naša saradnja sa CRS-om traje više godina  i ovu pomoć posebno  cijenimo u Opštinskom štabu Civilne zaštite Jablanica u vrijeme pandemije koronavirusa COVID 19.,  i koristim još jedanput priliku da se zahvalim u svoje, u ime općine Jablanica i u ime korisnika pomoći na dragocjenoj donaciji.“
Inače, projekat „Hitna asistencija za starije osobe“ (Start FUND COVID-19) podržan je od strane Start fondacije a implementira ga CRS u saradnji sa 15 gradova/općina (Banovići, Bileća, Čapljina, Foča, Foča u FBiH, Goražde, Jablanica, Konjic, Kladanj, Mostar, Prijedor, Pale Prača, Tuzla, Zenica i Živinice). Cilj projekta je ublažiti tešku materijalnu situaciju starijih izolovanih osoba koja je izazvana COVID-19 virusom te podizanje svijesti o načinima zaštite i postupanja u slučaju zaraze virusom COVID-19. Ciljna skupina su starije, materijalno ugrožene osobe preko 65 godina, te manji broj socijalnih slučajeva i izuzetno materijalno ugroženih domaćinstava po preporukama lokalnih centara za socijalni rad. Projektom će biti obuhvaćeno 3000 domaćinstava sa oko 4500 članova.
Paketi sadrže osnovne prehrambene artikle, sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Korisnici će uz svaki paket dobiti i promotivni letak koji sadrži osnovne informacije o zaštiti i postupanju u slučaju zaraze virusom COVID-19 a koji se temelji na preporukama Zavoda za zdravstvenu zaštitu FBiH i RS.
 Projekat će na terenu biti implementiran u suradnji sa partnerskim gradovima općinama uz podršku njihovih volontera. Paketi će korisnicima biti dostavljeni na kućna vrata uz poštovanje svih propisanih mjera zaštite.