Vijećnici OV-a Jablanica

     
Šehić Šemsa Mate Mijić Bešić Emrudin
 Emir Muratović  Jasmin Zahirović  Kemal Muratović
 Alma Gabela  Edin Idrizović  Mirza Vule
 Ismet Lulić  Mehmed Delić  Sedina Halebić
 Rasim Idrizović  Ibrahim-Dune Čilić  Amira Mursel-Čilić
 Džemal Macić  Nihad Širić  Džana Motika
 Idriz Čilić  Šefik Gusić