Logo

Uprava

Općinsko vijeće Jablanica

Općinski načelnik

Općinske službe

Sekretar organa državne službe

Općinsko javno pravobranilaštvo Jablanica

Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.