Rudarstvo – gips

O nalazištu gipsa u Sovićima već duži niz godina govori se kao o realnoj šansi razvoja MZ Doljani-Sovići. Interes su pokazivali u bivšoj državi „Komar“ iz Donjeg Vakufa koji je neposredno pred rat bio obezbijedio i eksploatacijono pravo. Međutim s obzirom na spoznaju da prerađivački kapaciteti već postoje u D. Vakufu i da se nije računalo na neki stepen prerade interes općine da „Komar“ preuzme eksploataciju nije bio naročit.
Postratna dešavanja i iskazani interes pojedinih stranih partnera za ova nalazišta ali sa izgradnjom i prerađivačkih kapaciteta daje garanciju da će gips uskoro postati značajan segment razvoja općine.


Nalazišta gipsa u Sovićima

Firma Rigips pod okriljem Austrijske ambasade iskazala je do sada najveći interes za početak eksploatacije odnosno otvaranje rudnika gipsa sa ostalom infrastrukturom. Radi se prema procjenama o ulaganjima više desetina miliona maraka.