Logo

Prostorno planska dokumentacija

POPIS PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KOJE SLUŽBA ZA UPRAVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE, ZAŠTITU OKOLINE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE ODOBRAVA GRADNJU:

• Prostorni plan Općine Jablanica 2016-2025. sa ugrađenim ciljanim izmjenama

• Sintezni prikaz korištenja prostora u planskom periodu
• URBANISTIČKI PROJEKAT „RASADNIK“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 6/04)
• URBANISTIČKI PROJEKAT „GORNJA KOLONIJA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 8/07)

• URBANISTIČKI PROJEKAT „ŠLJUNKARA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 1/08)

• IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE JABLANICA ZA PODRUČJE SOVIĆI-RISOVAC (Službeni glasnik Općine Jablanica 3/08)

• URBANISTIČKI PLAN OPĆINE JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/10)

• REGULACIONI PLAN „RISOVAC“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 5/10)

• REGULACIONI PLAN „GRADSKI CENTAR 1“ JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/16)
• Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica
Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.