Eksploatacija i obrada kamena

Industrija Granita

Čuveni kamen magmatskog porijekla – Gabro i to biotitski gabro ili jablanit zahvata površinu od cca 15 km2 a revidirane eksploatacijske zalihe iznose 800.000 m2. Upoznavši kvalitet jablaničkog granita mnogi arhitekti, urbanisti, kipari i svi oni koji znaju šta je kamen obezbijedili su ljepotu i monumentalnost mnogobrojnim u svijetu poznatim objektima kao npr. Bečka opera, spomenik pred zgradom UN-a u Njujorku, zgrada pravosuđa u Budimpešti, veliki hotel na Jalti, željeznička stanica u Sarajevu itd.Eksploatiše se u nekoliko majdana a svaki od njih ima svoj karakteristični tip. Tako se crni sitnozrnasti gabro nalazi u Findiku, tamni i crni sitnozrnasti u Padešćici, tamni i sivi u majdanu Ploče te gabro u majdanima Car, Velja stijena i Heljdovište.

Eksploatacijske zalihe su respektabilne i sigurno pružaju velike mogućnosti, međutim izgrađena jablanička brana u neposrednoj blizini nalazišta kao i magistralni put M-16 mogu biti realna smetnja za njihovo korištenje. Nameće se potreba iznalaženja drugačijih tehnoloških rješenja kod same eksploatacije kao i racionalnije korištenje sa minimalnim otpadom.


Granit Jablanica


Granit je važio za nosioca razvoja općine i to je u dužem periodu zaista i bio. Broj zaposlenih se tada popeo na cca 1000 radnika koji su uz savremeniju tehnologiju prerade dostigli proizvodnju od 15.000 m2 sirovog bloka odnosno 120.000 m2 ploče na godišnjem nivou. U tom periodu najveći dio izvađenog kamena se prerađivao u Jablanici što je obezbijedilo i značajnije finansijske efekte kako za zaposlene tako i samu općinu. Nažalost socijalistička privreda sa neprikosnovenim državni vlasništvom sve do devedesetih godina prošlog vijeka značajno je kočila privatnu inicijativu u ovoj oblasti a posebno u ovom kraju. Dok su širom bivših republika nicali mnogobrojni kapaciteti u preradi granita, u Jablanici se uglavnom svaki takav pokušaj tumačio kao potencijalna opasnost za „Veliki državni Granit“ a posljedice takvih shvatanja danas najbolje vidimo i osjećamo. Istina, u posljednje vrijeme je privatna inicijativa prepoznala šansu u razvoju ove djelatnosti tako da se paralelno sa Granitom pojavilo 15-ak subjekata sa cca 80-100 uposlenika koji se svakodnevno dokazuju na tržištu eksploatacije i finalne obrade kako granita tako i drugih vrsta kamena (mermeri i krečnjaci).