Članak je filtriran: Mart 2020

PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE JABLANICA

U utorak 17.03.2020.godine održana je  hitna, proširena sjednica Općinskog Štaba civilne zaštite, općine Jablanica  kojoj su prisustvovali Općinski načelnik Salem Dedić-komandant Štaba,  Omer Nezirić- pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Pomoćnici Općinskog načelnika-članovi štaba CZ: Amela Muratović, Amira Nuhić, Belma Ćemić, Šaćir Buturović, Dženan Mulahasanović- sekretar općinskog organa uprave, direktor JZU Dom zdravlja Jablanica Jusuf dr Avdić i komandir PS Jablanica Nihad Vule.

ODRŽAN 81. I 82. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U utorak 17.03.2020. godine održani su 81. i 82. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period od 14.02. do 16.03.2020. godine, izvještaji općinskih službi za  februar mjesec 2020. te izvještaji  JU i JP za februar  mjesec 2020. godine.

PREPORUKE ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE, SAMOSTALNE OBRTNIKE, ORGANE VLASTI NA RAZINI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA/ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA, UDRUGE I FONDACIJE I RADNIKE U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI

PREPORUKE ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE, SAMOSTALNE OBRTNIKE, ORGANE VLASTI NA RAZINI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA/ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA, UDRUGE I FONDACIJE (U DALJNJEM TEKSTU: „POSLODAVAC“) I RADNIKE U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

Saopštenje za medije -Saradnjom do bolje promocije

U prostorijama Nacionalnog muzeja Crne Gore,  5.03.2020 održan je drugi sastanak Zajedničkog tima za implementaciju projekta „Zanimljivi muzeji-aMUSeumING“. Prekogranični projektni tim čine predstavnici Nacionalnog muzeja Crne Gore, Muzeja u Jablanici i predstavnici LiNKa iz Mostara. Implementacija projekta je počela 15.11.2019 godine i do sada su rađene pripremne aktivnosti za poboljšanje tehničkih i upravljačkih kapaciteta muzeja, kao i drugih relevantnih kulturno-istorijskih lokacija u prekograničnom području. 

KRIZNI ŠTAB HNK: OBUSTAVLJA SE NASTAVA U OSNOVNIM, SREDNJIM I VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA, TE RAD DJEČJIH VRTIĆA

 12-03-2020, 16:44
Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donio nove naredbe.