Članak je filtriran: Septembar 2019

PRIJEM U POVODU NOVOG, MEĐUNARODNOG USPJEHA DENISA AVDIĆA

U povodu novog, velikog uspjeha jablaničkog učenika 9. razreda Osnovne škole „Suljo Čilić“, Denisa Avdića, Općinski načelnik Salem Dedić i sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović priredili su u četvrtak 19.9.2019. godine prijem za ovog talentovanog dječaka i direktora škole Edina Idrizovića.

ZAKAZANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je 32. Sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati  u utorak 24.09.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

OBILAZAK SPOMEN OBILJEŽJA „LIZOPERCI“

Jedinstvena  organizacija boraca Jablanica u saradnji sa  udruženjem porodica šehida i poginulih boraca i RVI uz pomoć općine Jablanica, organizovala je posjetu spomen obilježju „Lizoperci“ i odala zahvalnost  šehidima poginulih na ovim prostorima. Delegacija općine Jablanica, predvođena Općinskim načelnikom Salemom Dedićem obišla je spomen obilježje „Lizoperci“ i položila cvijeće pred spomen pločom jablaničkim šehidima.Poginulim šehidima, i civilnim žrtvama rata sa ovog područja proučen je „Jasin“.

ODRŽANI 69. I 70. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 13.09.2019. godine održani su 69. i 70. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 01.08.2019.do 31.08.2019. godine, izvještaji općinskih službi za august mjesec 2019. te izvještaji  JU i JP za august mjesec 2019. godine.

ISPORUČENE  VISOKOSTEONE JUNICE ZA 12 KORISNIKA NA PODRUČJU  OPĆINE JABLANICA

 U četvrtak 12.09.2019. godine humanitarna organizacija Muslim Aid  na području Općine Jablanica isporučila  je 12 visokosteonih junica pasmine Simental, za 12 korisnika (Proho Azem, Mešić Mahir, Kladušak Nermin, Nikola Josipović, Džino Selim, Rizvić Dženan, Bradarić Marinko, Nezirić Almir, Jurić Stipan, Čilić Šerif, Grbešić Pero i Sihirlić Ibrahim) koji su na osnovu rang liste zadovoljili utvrđene kriterije.

OPĆINA JABLANICA USPJEŠNO IZVRŠILA RECERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO STANDARDA 9001:2015

Nakon dvodnevnog certifikcijskog audita koji je izvršila cerifikacijska kuća Biro Veritas iz Rijeke, voditelj tima ove kuće Vlado Ivanković je na završnom sastanku konstatovao da je Općina Jablanica uspješno zadržala kvalitet usluga u skladu sa međunarodnim standardom  kvaliteta ISO  9001:2015., odnosno njen kvalitet usluga, odgovara svim zahtjevim auditirane norme.

Izvještaj o održanom I mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Jablanica

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)1 u saradnji sa Općinom Jablanica, u  ponedeljak  9. septembra 2019. godine u trajanju od 12.00 do 13.30 sati održan je prvi  od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ce  organizacija civilnog društva (OCD).