Članak je filtriran: Novembar 2019

ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak, 31.10.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 16,55 sati.  Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.