ODRŽANA IV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Održana 4. sjednica OV-a Jablanica Održana 4. sjednica OV-a Jablanica

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Jablanica je održana u četvrtak 26.01.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 17,08 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vjećnika.Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

AD-1Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2Informacija o realizaciji zaključaka OV-a u 2016.godini
AD-3Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2016. godinu -usvojen
AD-4Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2017.g. -donesena
AD-5Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2017.godinu - donesena
AD-6Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2017.godinu - donesena
AD-7Odluka o raspodjeli sredstava-transfer za sport iz Budžeta općine Jablanica za period I-VI 2017.g.- donesena
AD-8Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica - donesena
AD-9Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište - donesena
AD-10Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija - donesena
AD-11Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika u organu zakonodane i izvršne vlasti, kao i pravu na naknade vijećnicima OV-a Općine Jablanica –  prijedlog Odluke povučen    
AD-12Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe 100 % - donesena
AD-13Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom za 2017.g.- donesena
AD-14 Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2017.g. - donesena
AD-15Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi - donesena
AD-16Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć u postupku asistirane reprodukcije – potpomognute oplodnje -donesena
AD-17Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica - donesena
AD-18Operativni plan za provedbu Programa (Ok.dok) razvoja Općine Jablanica u oblasti sporta za 2017. g - donesen
AD-19Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2017.g. – data saglasnost
AD-20Zaključak o davanju mišljenja o koncesiji „Gabrolit“ d.o.o. Konjic - donesen
AD-21Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2016. godinu - usvojen
AD-22Izvještaj o radu komisija OV-a za 2016.g.- usvojeni Izvještaji svih komisija osim Izvještaja Općinske izborne komisije
AD-23Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica - usvojen
AD-24Informacija o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2016.g.
AD-25Informacija o izradi promotivnog materijala Općine Jablanica