ODRŽANA II SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u subotu   10.12.2016. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 13,40 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.


Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka  
3.    Odluka o imenovanju radnih tijela i komisija Općinskog vijeća
a)    Komisija za budžet i društveni nadzor-imenovana
b)    Komisija za Mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju-imenovana
c)    Komisija za ljudske prava, boračka i socijalna pitanja i predstavke građana-imenovana
d)    Komisija za prostorno uređenje i ekologiju-imenovana
e)    Komisija za javna priznanja-imenovana
4.    Odluka o promjeni Statuta Općine Jablanica - donesena
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jablanica-donesena
6.    a)  Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2017. godinu-utvrđen Nacrt, dokument upućen na javnu raspravu po MZ do 21.12.2016.kada će se održati centralna javna  rasprava

Nacrt dokumenta možete preuzeti na linku:


7.    b) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija –utvrđen Nacrt, dokument upućen na javnu raspravu po MZ do 21.12.2016.kada će se održati centralna javna rasprava


Nacrt dokumenta možete preuzeti na linku:


8.    Odluka o izvršenju Budžeta - Proračuna Općine Jablanica za 2017. godinu-utvrđen Nacrt, dokument upućen na javnu raspravu po MZ do 21.12.2016.kada će se održati centralna javna rasprava

Nacrt dokumenta možete preuzeti na linku:


9.    Odluka o pristupanju izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica za period 2016-2025. godina-donesena
10.    a) Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica-donesena
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica-donesena
11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva-donesena
12.    Odluka o imenovanju Radne grupe za vršenje ovlaštenja Skupštine JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica - donesena
13.    Zaključak o izuzeću-donesen
14.    Rasprava o incijativi OO SBB BiH Jablanica-donesen zaključak
15.    Osuda pisanja kukastog križa na objektu Muzeja-donesen zaključak o osudi  istog