ODRŽANA VII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak ,  27.04.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 16,55 sati.


DNEVNI RED


AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o vodovodu i kanalizaciji općine Jablanica – donesena
AD-4 Odluka o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme – usvojen Nacrt
AD-5
a) Odluka o sportu općine Jablanica – donesena
b) Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica– Prijedlog povučen
Ad-6 Zaključak o potvrđivanju imenovanja općinskog javnog pravobranioca - donesen
Ad-7 Odluka o imenovanju Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica - donesena
Ad-8 Program poticaja MSP  u Općini Jablanica – donesen
Ad-9 Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostora -donesena
Ad-10 Odluka o utrđivanju javnog interesa za izgradnju – polaganje podzemnog SN kabla - donesena
Ad-11 Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica za donošenje Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amina“ – Incijativa nije prihvaćena
Ad-12 Rasprava o informacijama
•    Informacija o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za period I-III 2017.g.
•    Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Jablanica  
•    Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica
•    Inform. o stanju u oblasti nevladinih organiz. i pokazateljima o izvršenju finansijskih planova
•    Informacija o ostvarenju Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2016. godinu  
•    Informacija o implementaciji Strategije razvoja kulture Općine Jablanica 2013-2017.
•    Informacija o imenovanju Nadzornog odbora JP „ Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica