ZAKAZANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić zakazao je  34. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica
Sjednica će se održati u  četvrtak,  28.11.2019. godine (u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2020. godinu-Nacrt
4.    Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu –Nacrt
5.    Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Nacrt
6.    Odluka o finansiranju klubova/organizacija u oblasti sporta po Sporazumu po predmetu dogovora o zajedničkom nastupu za 2019.g. – Prijedlog
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica- Prijedlog
8.    Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija u objektu Sportska dvorana, fudbalskog i pomoćnog igrališta FK „Turbini" Jablanica
9.    Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Jablanica za period od 2020. do 2024. godine
10.  Rasprava o informacijama