PROŠIRENA SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE JABLANICA

U utorak 17.03.2020.godine održana je  hitna, proširena sjednica Općinskog Štaba civilne zaštite, općine Jablanica  kojoj su prisustvovali Općinski načelnik Salem Dedić-komandant Štaba,  Omer Nezirić- pomoćnik Općinskog načelnika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Pomoćnici Općinskog načelnika-članovi štaba CZ: Amela Muratović, Amira Nuhić, Belma Ćemić, Šaćir Buturović, Dženan Mulahasanović- sekretar općinskog organa uprave, direktor JZU Dom zdravlja Jablanica Jusuf dr Avdić i komandir PS Jablanica Nihad Vule.

Tema sastanka bila je aktuelna epidemiološka situacija na području općine Jablanica-sprečavanje širenja pandemije Koronavirusa i poduzimanje preventivnih mjera. Nakon upozavanja sa situacijom  i diskusije prisutnih, Općinski Štab Civilne zaštite općine Jablanica donio je Naredbu.