Obavijest za prijavu lica koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove za glasanje putem mobilnog tima

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-45-1427/22-mt-5
Jablanica, 09.08.2022. godine

Obavijest za prijavu lica koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove za glasanje putem mobilnog tima


Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građane Općine Jablanica da će formirati mobilni tim za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invalidnosti kako bi isti mogli glasati na predstojećim Općim izborima, koji su zakazani za 02. oktobar 2022.godine.

Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica, dostave podatke o licima koja su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezana za svoje domove, a koja bi putem mobilnog tima htjela glasati na predstojećim Općim izborima 2022.godine.

Podaci trebaju sadržavati: ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu Izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.
Izjavu možete preuzeti na službenoj stranici Općine Jablanica, kao i kod predsjednika Mjesnih zajednica u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

Tražene podatke predstavnici mjesnih zajednica mogu dostaviti najkasnije do 16.08.2022.godine na protokol Općine Jablanica.


PREDSJEDNIK OIK JABLANICA
Sedin Lepara, dipl.pravnik

 

Prilog: Izjava