Naredbe općinskog štaba civilne zaštite Jablanica od 30.04.2020.