NAREDBA OŠCZ JABLANICA OD 18.03.2020. GODINE

OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski štab civilne zaštite
Broj: 06-46-701/20
Jablanica,  18.03.2020. godine


NAREDBA OŠCZ JABLANICA OD 18.03.2020. GODINE


Općinski štab Civilne zaštite Jablanica je dana 18.03.2020. godine zasjedao i donio  naredbu broj: 06-46-701/20 koja se nalazi u prilogu.