Maj 2019

ODRŽAN 63. I 64. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U srijedu 29.05.2019. godine održani su 63. i 64. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 08.05.2019.do 24.05.2019. godine, izvještaji općinskih službi za april 2019. te izvještaji  JU i JP za april 2019.

POTPISANI UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI I UGOVOR O ZAKUPU NEKRETNINA SA PREDUZEĆEM „GRANIT“ DD U STEČAJU

Shodno Odluci o poslovnoj saradnji općine Jablanica i privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica- u stečaju i  Odluci o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Granit“ koje je donijelo Općinsko  vijeća Jablanica na Vanrednoj sjednici održanoj 20.05.2019. godine, u kabinetu Općinskog načelnika Salema Dedića, u utorak 28.05.2019. godine potpisani su Ugovor o poslovnoj saradnji i Ugovor o zakupu nekretnina između Općine Jablanica koju zastupa Općinski načelnik Salem Dedić i privrednog društva „Granit“ dd  Jablanica u stečaju koje zastupa Abid Šarić, stečajni upravnik preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica –u stečaju. Potpisivanju ugovora prisustvovali su Općinski javni pravobranilac Jasmina Košpo i ovlašteni notar Dubravko Opijač.

PRIJEM ZA DRŽAVNOG PRVAKA U ROBOTICI  BENJAMINA IDRIZOVIĆA, UČENIKA  JU OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“

U kabinetu Općinskog načelnika Salema Dedića, u utorak 28.05.2019. godine, upriličen je prijem za Benjamina Idrizovića,  učenika V 2 razreda, JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ pobjednika u mlađoj  kategoriji od 1. do 5. razreda osnovnih škola, na prvom Državnom prvenstvu  u robotici u BiH održanom, protekle sedmice u Mostaru pod nazivom SPARKreators! Na takmičenju je sudjelovalo preko 120 učenika iz 62 osnovne škole, a  odvijalo se  u dvije kategorije - mlađa i starija, sa zadatkom da što preciznije prođu zadanu stazom, koristeći svoje mBot robotiće, u što kraćem vremenskom roku.

SVEČANO OBILJEŽEN DAN ŠKOLE, JU SREDNJA ŠKOLA JABLANICA

U kino Sali Jablanica, u ponedjeljak 27. maja 2019. godine školskom priredbom svečano je obilježen 25. Maj- Dan  škole, JU Srednja škola  Jablanica, koja ove godine obilježava 45 godine postojanja. Tim povodom učenici su  predstavili dio rada školskih sekcija kao i rezultate postignute na takmičenjima. Svečanosti obilježavanja Dana škole  prisustvovali su predstavnici javnog i političkog života općine Jablanica, vjerskih institucija, predstavnici Kantonalnog ministarstva i Pedagoškog zavoda Mostar, predstavnici Turske vojne misije u BIH, profesori, učenici, roditelji....

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O JAVNOM POZIVU ZA PODRŠKU PROJEKTIMA OCD

U sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sali  za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u petak, 24.05.2019. godine , uz učešće predstavnika  organizacija civilnog društva sa područja općine Jablanica (udruženja i fondacije) održana je Javna rasprava  odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine Jablanica za 2019. godinu.

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u ponedjeljak,  20.05.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 11,47 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika. Sjednici je prisustvovao i stečajni upravnik „Granit” dd Jablanica u stečaju.

OPĆINSKI NAČELNIK UPRILIČIO PRIJEM ZA 43. GENERACIJU MATURANATA

U ponedjeljak 20.05.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Općine Jablanca, Općinski načelnik Salem Dedić, zajedno sa saradnicima, primio je 43.generaciju maturanata, predvođenih profesorima i direktoricom Srednje škole Sabinom Palić. Školovanje su završila 63 učenika iz četiri odjeljenja: dva opće gimnazije, jedno odjeljenje hotelsko-turističkih tehničara i jedno odjeljenje kuhara. Ukupno 63 maturanta.

Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Jablanica (udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).