Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/19 – Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u užem gradskom području – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.