Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-156-3-25/19 od 12.07.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 16/19 - Rekonstrukcija ulice Proleterskih brigada i Stara kasarna – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-156-3-25/19 od 12.07.2019. godine. Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Broj: 01-16-1843/19
Jablanica, 12.07.2019. godine